Asuntosijoittamisfilosofia

Asuntosijoittamisessa Tamado Investments Oy keskittyy vuokratuottoon. Toimintatapamme on ostaa kohde ja laittaa se vuokralle, jolloin sijoitus tuottaa tasaisen kassavirran joka kuukausi.

Toisin sanoen pyrimme ostamaan asuntoja, joilla on mahdollisimman korkea sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Yleisenä rajana pidämme 6%:n vuokratuottoa. Mielestämme mahdollinen kohteen arvonnousu on pelkästään positiivista, mutta emme ota sitä huomioon tehdessämme tuottolaskelmia. Vuokratuottoa laskettaessa otamme huomioon myös varainsiirtoveron sekä seuraavan kymmenen vuoden sisällä tapahtuvat remontit.

Mahdollisissa remonttikustannuksissa huomioimme sekä itse asuntoon kohdistuvat remontit että asunnon osuuden mahdollisista taloyhtiön remonteista.

Ostaessamme kohteita käytämme velkavipua nostaaksemme oman pääoman tuottoa. Pidämme oman pääoman tuoton (ROE) rajapyykkinä 10%:a.

Osakesijoittamisfilosofia

Osakesijoittamisessa keskitymme yrityksiin, jotka ovat todistaneet tuloksentekokykynsä ja kasvattaneet osinkoaan vuosi toisensa jälkeen. Tärkeimpinä numeerisina mittareina pidämme oman pääoman tuottoa (ROE) ja kasvavaa osinkovirtaa. Tarkemmissa analyyseissa perehdymme toki esimerkiksi liikevaihdon kasvuun, tuloksen kasvuun, velkaantuneisuuteen, toimialaan, kilpailuetuun ja markkina-asemaan. Useamman vuoden minimikeskiarvona sijoituskohteiden oman pääoman tuotolle pidämme pääsääntöisesti 15%:a, mutta se luonnollisesti vaihtelee kohteen mukaan. Pyrimme keskittymään yrityksiin, joiden liiketoiminnan ymmärrämme ja jotka meidän mielestämme pystyvät tarjoamaan edelleen kasvavaa osinkovirtaa pitkälle tulevaisuuteen.

Edellä kuvatut kriteerit täyttävät laatuyhtiöt eivät kuitenkaan välttämättä ole hyviä sijoituksia, jos niistä maksettu hinta on liian korkea.

Siksi ostamme kyseisiä yrityksiä vain, kun hinta on mielestämme kohdallaan. Ostohinnan määrittämisessä hyödynnämme erilaisia numeerisia malleja ja turvamarginaalia. Koska etsimämme laatuyhtiöt ovat yleisesti varsin korkealle hinnoiteltuja pörssissä, olemme ostolaidalla, kun markkinat yleisesti sakkaavat tai kun yksittäisen yhtiön tulevaisuuden näkymät vaikuttavat hetkellisesti synkemmiltä.

Emme ole keksineet osakesijoittamisessa niin sanotusti pyörää uudelleen, vaan filosofiaamme ovat vaikuttaneet muun muassa Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham ja Philip Fisher.