11/10/15 - Liiketoiminnan ytimessä

Yrityksistä puhuttaessa on helppo selvittää tai ymmärtää mitä yritykset tekevät: Kone myy maailman parhaita hissejä, John Deere vihreitä traktoreita, Fiskars oransseja saksia ja Nordea pankkipalveluita – yksinkertaistettuna. Yleensä kysymykseen miten ei myöskään ole ylitsepääsemättömän vaikeaa löytää vastausta. Apple myy iPhoneja esimerkiksi kivijalkakauppojen, teleoperaattoreiden ja netin välityksellä. Puhelimen osia hankitaan ympäri maailmaa, suunnittelu tehdään jenkeissä ja kasaus Aasiassa. Suurta hankaluutta tuottaa kuitenkin kolmas kysymys: miksi?

ytimessä

Miksi? Niin yksinkertainen kysymys, mutta monelle niin vaikea. Tunnen yrittäjiä, jotka eivät tiedä miksi heidän yrityksensä on pohjimmiltaan olemassa. Mikä on se perimmäinen tarkoitus?

Kun yliopistossa törmäsin ensimmäistä kertaa missioon ja visioon, pidin niitä höpöhöpö-puheina. Nykyään, ehkä viisaampaa tai sitten jargoniin kangistuneena, uskon että vahva missio ohjaa koko yritystoimintaa: estää niitä sivupolkuja ja pitää katseen tiukasti jyvän yli kun puntissa tutisee. Tässä heti alkuun on tärkeää tehdä selväksi tärkeä asia. Sillä, mitä yrityksen nettisivuilla lukee siellä pakollisella välilehdellä nimeltään ”missio ja visio”, ei ole välttämättä mitään merkitystä, jos ympäripyöreät ylipitkät lausahdukset eivät näy käytännön toiminnassa millään tavalla. Saatan olla hieman kyyninen, mutta uskon enemmän pieniinkin tekoihin kuin suuriin puheisiin.

Mission pitäisi olla selvää kaikille yrityksen työntekijöille. Tamadon kaltaisessa pienessä firmassa tällaisen asian kommunikointi on vaivatonta. Suurimmissa korporaatioissa haasteita sitten riittääkin, jotta jokaisen organisaatiotason työntekijät ymmärtäisivät, miksi työnantajani on olemassa ja miten minun tekemiseni tähän tarkoitukseen liittyy. Yhtenäisen kulttuurin ja oikeanlaisten asenteiden luominen yrityksen sisälle on erittäin vaikeaa ja se saattaa kestää vuosia – tai epäonnistua kokonaan. Minun mielestäni mission pitää olla helposti ymmärrettävä ja konkreettinen, jotta se hoitaa tehtävänsä: ohjaa jokapäiväistä toimintaa. Tässä Tamadon missio:

missio

Tällä yrityksellä on yksi tavoite. Yksi perimmäinen syy olla olemassa. Yksi vastaus kysymykseen miksi. Pureudutaan siihen vähän tarkemmin. Vaikka lause on lyhyt, sisältää se paljon olennaista tietoa ja jokaisella sanalla on merkityksensä. Aloitetaan tärkeimmästä: osakkeenomistajistamme. Tamadon tärkeimmät asiakkaat ovat meidän osakkeenomistajamme. Koko yrityksen tarkoituksena on heidän varallisuutensa kasvattaminen. Totta kai myös vuokralaiset ovat tärkeitä asiakkaitamme ja heidän palvelemisena on etusijalla toiminnassamme. Asuntosijoittaminen on kuitenkin vain yksi keino toteuttaa missiotamme ja siksi osakkeenomistajamme ovat etusijalla. Varallisuus on myös merkittävä sana. Tamado ei ole äkkirikastumista, päivittäistä pörssikauppaa, valuuttatreidausta tai optiokeinottelua. Tämä on tasaista, kassavirtaan perustuvaa, konservatiivista ja ehkä joidenkin mielestä jopa tylsää varallisuuden kasvattamista. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei sijoitustoiminnassamme olisi riskejä, jotka lyhyellä aikavälillä voivat realisoitua ja heikentää missiomme toteuttamista. Siksi lauseessa on myös viittaus aikaväliin: pitkä aikajänne. Emme pyri hetkellisiin nopeisiin nousuihin, vaan pitkän ajan arvon kasvattamiseen. Tärkeimpinä ajureina tämän saavuttamisessa ovat korkoa korolle -efektin hyödyntäminen, pitkät sijoitushorisontit kaikissa omaisuusluokissa ja jatkuva uuden pääoman allokointi. Tähänkin pätee kassavirtojen kunnioittaminen, josta René puhui edellisessä blogipostauksessaan.

Alla olevasta kuvakaappauksesta näkyy, miten olemme tähän mennessä onnistuneet missiomme toteuttamisessa. Aikaväli on todella lyhyt, mutta suunta on selkeä ja oikea. Erityisen ylpeä olen siitä, miten nopeasti olemme saaneet homman toimimaan ihan oikeasti eikä vain paperilla. Summat ovat vielä ”isoihin poikiin” verrattuna pieniä, mutta prosentuaalisesti tuotto on jo nyt tyydyttävää, vaikka menossa on vasta toinen kunnollinen toimintavuosi ja kertaluontoisia kuluja on ollut paljon.

Osakkeen arvon kehitys

Miten Tamado sitten toimii? Tamado on vaihtoehtorahasto, joka kerää pääomaa, jonka se sijoittaa eteenpäin. Yhtiö on osakeyhtiömuotoinen ja meillä on kaksi erillistä osakesarjaa: A- ja B-sarja. A-osakkeita omistavat me neljä yhtiötä hallinnoivaa jeppeä: minä, Nicholas, Jaska ja René. B-osakkeita omistavat firmaan sijoittaneet passiiviset sijoittajaosakkaat. A- ja B-osakkeiden välillä ei ole mitään muuta eroa kuin äänivalta. A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. B-sarjan osakkeet ovat äänivallattomia. Miksi näin on tehty? Halusimme lisätä yhtiön pääomaa reilusti uusien sijoitusten tekemiseen ja osakeannin järjestäminen oli harkinnan jälkeen paras vaihtoehto. Emme kuitenkaan halunneet luopua yhtiön hallinnosta, vaan tarjota vastaavaa varallisuuden kasvattamismahdollisuutta kiinnostuneille sijoittajille. Näin pystymme periaatteessa ottamaan loputtomasti lisää B-sarjan osakkaita ilman, että yhtiön laillinen hallinta siirtyy meiltä neljältä pois. Todellisuudessa esimerkiksi tämän vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa asioista keskusteltiin kaikkien osakkaiden kesken ja osakkaiden edun ajaminen on meidän tehtävämme. Lisäksi kaikkien osakkaiden kesken on kirjoitettu osakassopimus, jossa on määritelty myös B-osakkaille vaikuttamismahdollisuuksia yrityksen päätöksentekoon.

Minun mielestäni tässä järjestelmässämme on muutamia jopa nerokkaita pointteja:

1) me hallinnoijat olemme sijoittaneet yritykseen tällä hetkellä enemmän rahaa kuin kukaan muu B-osakas
2) saamamme palkkio perustuu pelkästään toteutuneeseen arvonnousuun
3) saamme palkkiomme uusina B-osakesarjan osakkeina.

Me neljä hallinnoijaa siis olemme ostaneet ensimmäisen asunnon yhtiöön sijoittamillamme omilla varoillamme. Minun mielestäni on reilua, että meillä on merkittävä summa rahaa kiinni yhtiön toiminnassa. Tämä varmistaa, että meidän intressimme ovat täysin linjassa muidenkin osakkaiden kanssa. Lisäksi halusimme testata firman toimivuutta omilla rahoillamme, ennen kuin myymme osuuksia ulkopuolisille sijoittajille. Vielä tällä hetkellä meidän neljän henkilökohtaiset siivut firmasta ovat suurempia kuin muilla, mutta toivottavasti tulevaisuudessa asia muuttuu 

Koska me hallinnoimme yhtiötä, on reilua, että saamme siitä korvausta. Jälleen harkinnan ja selvittelyjen jälkeen palkkion maksaminen osakkeina osoittautui fiksuimmaksi. Ensinnäkin, meidän ei ole järkeä maksaa firmasta ulos käteistä rahaa, koska se on suoraan pois tulevista sijoituksista. Lisäksi kuvioihin tulisi sivukulut yms. paperityötä. Palkkiomme onkin suoraan sidottu saavuttamaamme tuottoon. Emme peri mitään hallinnointi-, merkintä- tai lunastuspalkkiota, joita lähes kaikki muut rahastoyhtiöt perivät. Ei mielestämme ole oikeutettua, että saamme henkilökohtaista hyötyä ilman, että muutkin osakkaat hyötyvät. Olemme lisäksi asettaneet rajatuoton, jonka jälkeen palkkiomme alkaa juosta. Jos emme siis saavuta tätä rajatuottoa, emme saa mitään palkkiota itsellemme.

Koska saamme palkkiomme B-osakkeina, sitoudumme entistä enemmän yhtiöön ja sitä kautta osakkaiden edun ajamiseen. Eli joka vuosi, kun yhtiön arvo nousee riittävästi, saamme uusia B-osakkeita palkkioksi tuotosta, joka on hyödyttänyt kaikkia osakkaita. Tällöin seuraavan vuoden alussa meillä on edellisvuotta suurempi omaisuus kiinni yrityksessä, joka motivoi hoitamaan yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla.

Nämä kolme asiaa yhdessä ovat ainakin minun tietoni mukaan ainutlaatuinen järjestely. Tällä varmistetaan, että sekä A- että B-osakkaiden intressit ovat identtiset: yrityksen arvon nousu ja sitä kautta osakkaiden varallisuuden kasvu.

Keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseen meillä on tällä hetkellä käytössä kaksi: asuntosijoittaminen ja osakesijoittaminen, joista René ja Nicholas ovat aikaisemmissa postauksissaan puhuneet ansiokkaasti. Jatkossa keinoja voi periaatteessa tulla lisääkin, jos niillä on muutamia arvostamiamme ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi tasainen kassavirta, passiivisuus, pieni korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa, hyvä riski/tuotto -suhde ja riittävä likviditeetti. Näihin asioihin voisi palata tulevaisuudessa erillisenkin postauksen merkeissä.

Tämän postauksen tarkoituksena on ollut valottaa Tamadon perimmäistä olemusta. Toivottavasti olen saanut viestittyä kaksi asiaa: miksi Tamado on olemassa ja miten Tamado toimii.

Kysymyksillä riivaten,
Tuomas

Kuvien lähteet: agilekarma.com ja tamado.fi